Jesteśmy Fundacją promującą i wspierającą edukację i innowację w pracy dydaktyczno – wychowawczej z dziećmi i młodzieżą. Popularyzujemy zdrowy styl życia oraz kształtujemy pozytywne cechy charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizowanych przez nas zadaniach sportowych.

 

STATUT FUNDACJI