PROJEKTY 2017

Zrealizowane projekty 2017

Akademia Sportu (cykl zajęć)

Cykliczne zajęcia z zakresu badmintona i krav magi. Skierowane do dzieci i młodzieży.

Dot. Krav Magi

W trakcie zajęć uczestnicy mięli okazję do aktywnego spędzenia wolnego czasu oraz opanowania technik samoobrony z elementami Krav Magii.  Treningi umożliwiały wszechstronny rozwój – zarówno fizyczny, jak i psychiczny. Zawierały ćwiczenia ogólnorozwojowe oraz ćwiczenia techniczne, oddziałujące na siłę fizyczną, szybkość, zwinność i wytrzymałość doskonale rozwijając koordynację ruchową oraz kondycję.

Uczestnicy ćwiczyli pamięć i koncentrację w ramach doskonalenia techniki samoobrony . Uczyli radzenia sobie z porażką, pokonywania trudności, wiary we własne możliwości i kształcili pewność siebie.

Regularne ćwiczenia przyczyniały się do kształtowania pożądanych dla zdrowia dzieci i młodzieży pozytywnych nawyków promując prozdrowotne, wychowawcze i edukacyjne wartości sportu. Zajęcia angażowały ćwiczących w aktywność społeczną, taką jak praca w zespole i współzawodnictwo.

Dot. badmintona

Treningi, prowadzone przez certyfikowanych trenerów (Level 2) Światowej Federacji Badmintona, aktywnych zawodników i członków kadry narodowej. Oprócz praktycznych lekcji, we współpracy z trenerami opracowane zostały założenia treningowe (rekomendowane przez  Polski Związek Badmintona) oraz autorski program szkolenia i kontroli postępów zawodników.